Hyppää sisältöön
Sivusto ei valitettavasti toimi oikein käyttämälläsi selaimella. Ole hyvä ja vaihda moderniin selaimeen (Esim. Microsoft Edge, Google Chrome tai Mozilla Firefox)

Nuorten syrjäytyminen

Tilannekuva

Syrjäytymisriskissä oleviksi nuoriksi luokitellaan nuoret, jotka eivät opiskele, työskentele tai suorita varusmiespalvelusta. Indikaattori perustuu Tilastokeskuksen Työssäkäyntitilastoon ja se vastaa kansainvälisesti seurattua NEET-lukua. Indikaattoria voidaan pitää tärkeimpänä nuorten syrjäytymisen määrää kuvaavana indikaattorina. Kyseinen indikaattori päivittyy kuitenkin hitaasti, jolloin paremman tilannekuvan saa koulutuksen ulkopuolella olevien suhteellisesta osuudesta sekä nuorisotyöttömien suhteellisesta osuudesta.

Koko maan tasolla syrjäytymisriskissä olevien nuorten määrän on tasaisesti laskenut viime vuosina, mutta merkille pantavaa on, että nuorista miehistä syrjäytymisriskin alaisia on kolmanneksen naisia enemmän. Miehissä positiivinen kehitys on myös taittunut, kun taas naisissa positiivinen kehitys on jatkunut.

Tärkeimmät syrjäytymisen riskiä lisäävät muuttujat

Tärkeimmät syrjäytymistä ennakoivat indikaattorit on valittu perustuen THL:n ja Me-säätiön Syrjäytymisen dynamiikka -työkaluun, joka on rakennettu hyödyntäen Kohortti87 -tutkimusta ja aineistoa. Tutkimuksen mukaan tietyt riskitekijät, erityisesti jos niitä on yksilöllä useampia, lisäävät syrjäytymisen riskiä merkittävästi. 

Ohessa on kuvattu tekijöitä, jotka ovat riskejä jäädä syrjään nuoruudessa ja varhaisaikuisuudessa. Näille riskeille on laskettu riskikertoimet, jotka kuvaavat voimakkuudeltaan eritasoisia syrjäytymisriskejä. Esimerkiksi syrjäytymisriski kasvaa varhaisaikuisuudessa viisinkertaiseksi, jos lapsi päätyy lastensuojeluun varhaisessa lapsuudessa tai kouluikäisenä. Myös ne nuoret, jotka eivät saavuta perusasteen jälkeistä tutkintoa parikymppisenä, jäävät yhtä suurella todennäköisyydellä syrjään kuin lastensuojelun asiakkaat. Lähes yhtä iso riski on myös niillä teineillä, jotka käyttävät mielenterveyslääkkeitä tai saavat lapsen alle 20-vuotiaana. Rikostuomio kasvattaa syrjäytymisriskin kolminkertaiseksi ja alle 7:n keskiarvo kaksinkertaiseksi. (Me-säätiö).