Arvioinnit

Peruspalvelujen arviointi

Peruspalvelujen arvioinnilla seuraamme, valvomme ja arvioimme palvelujen yhdenvertaista toteutumista koko maassa. Kiinnitämme huomiota myös alueellisiin eroihin palvelujen saatavuudessa. Keräämme tietoa arviointeja varten eri tilastoista sekä kuntiin lähetettävillä kyselyillä. Arviointien pohjalta teemme ehdotuksia palvelujen parantamiseksi. SISÄLTÖ PUUTTUU VIELÄ