Kirjastotoimi

Tilannekuva

Tilannekuva näyttää, kuinka paljon nuoria arviolta on Suomessa syrjäytynyt tai riskissä syrjäytyä. Lisäksi tilannekuva näyttää tärkeimpien syrjäytymistä ennakoivien riskitekijöiden tilanteen.

Koulutus ja oppiminen

Tarkastelussa koulu oppimisympäristönä, koulun käynnin sujuminen ja kouluterveydenhuolto.

Mielenterveys ja päihteet

Mielenterveysongelmiin ei aina liity päihdeongelmia, mutta päihdeongelmiin liittyy miltei aina mielenterveysongelmia ja siksi nämä teemat on liitetty yhteen.

Fyysinen terveys

Fyysinen terveys sisältää indikaatoreita, jotka liittyvät ravintoon, fyysiseen terveyteen ja terveystarkastuksiin, liikunnan harrastamiseen sekä liikunnan edistämiseen.

Turvallisuus

Turvallisuus-teema kokoaa indikaattoreita liittyen fyysiseen koskemattomuuteen, kiusaamiseen, rikoksiin ja lastensuojeluun.