Peruspalvelujen arviointi

Arvioimme peruspalvelujen saatavuutta joka toinen vuosi. Peruspalvelujen arvioinnilla seuraamme, valvomme ja arvioimme palvelujen yhdenvertaista toteutumista koko maassa. Kiinnitämme huomiota myös alueellisiin eroihin palvelujen saatavuudessa.

Peruspalvelujen arvioinnin kohteet vaihtelevat eri arviointivuosina. Keräämme tietoa arviointeja varten esimerkiksi kuntiin lähetettävillä kyselyillä. Arviointien pohjalta teemme ehdotuksia palvelujen parantamiseksi. 

Peruspalvelujen arviointi on aluehallintoviraston lakisääteinen tehtävä. Ensimmäinen arviointi valmistui vuonna 1996. Vuodesta 2013 alkaen olemme tehneet arviointeja joka toinen vuosi.

Vuoden 2021 arviointi

Vuotta 2021 koskevassa peruspalvelujen alueellisen saatavuuden arvioinnissa selvitettiin valtakunnallisesti ja alueellisesti määrättyjen palvelujen tilaa opetustoimessa ja varhaiskasvatuksessa, kulttuuripalveluissa, kirjastoissa, nuorisotoimessa, liikuntatoimessa ja pelastustoimessa.

Vanhemmat arvioinnit

Aluehallintovirastojen tekemien aiempien peruspalvelujen arviointien tuloksia ja raportteja voi tiedustella näiltä sivuilta löytyvistä yhteystiedoista.