Kirjastotoimi

Peruspalveluarviointi 2021: Yleisten kirjastojen henkilöstön riittävyys ja osaaminen sekä kirjastojen johtaminen. Osiossa pilotoidaan uutta esitystapaa peruspalvelujen arvioinnille.