Aluehallintoviraston toiminta

Koulutamme

Aluehallintovirasto järjestää monipuolisesti erilaisia täydennyskoulutuksia, kursseja ja tilaisuuksia eri alojen toimijoille ja ammattilaisille.

Myönnämme lupia

Aluehallintovirasto toimii vastaavana lupa- ja ilmoitusasioita käsittelevänä viranomaisena useilla elinkeinoaloilla. Tutustu kuinka paljon hakemuksia ja ilmoituksia virasto vastaanottaa vuosittain ja mistä kaikista eri aiheista. SISÄLTÖ PUUTTUU VIELÄ

Myönnämme valtionavustuksia

Aluehallintovirasto myöntää vuosittain yli 50 miljoonaa euroa valtionavustuksina muun muassa erilaisiin nuorten harrastamiseen ja hyvinvointiin, kirjastojen kehittämiseen sekä liikunnan edistämiseen liittyviin hankkeisiin ja toimintaan. Tällä sivustolla voit tutustua myönnettyjen avustusten euro- ja lukumääriin sekä vaikutuksiin.

Ohjaamme ja valvomme

Aluehallintovirasto on valvova valtion viranomainen. Meille kuuluu erilaisia oikeusturvaan, perusoikeuksiin ja turvalliseen ympäristöön liittyviä valvontatehtäviä. Ohjauksemme tavoitteena on välittää tietoa ja näin edistää perusoikeuksien toteutumista ja alueellista yhdenvertaisuutta. SISÄLTÖ PUUTTUU VIELÄ