Hoppa till innehåll
Tyvärr fungerar inte sidan korrekt med den webbläsare du använder. Byt till en modern webbläsare (t.ex. Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox)

Tjänst för kunskapsbaserad ledning

​​​​​​​​​​​​​All statistik på ett ställe. Med en knapptryckning är mönstret klart. Undersökte information i färdigförpackad form, hela vägen från Euraåminne till Europa.

Det låter ambitiöst, men en sida i utvecklingsstadiet måste ha stora drömmar. Syftet med informationshanteringstjänsten är att hjälpa till att hitta och förstå information och statistik. Världen är full av information och Finland har den bästa statistiken i världen, men det är inte alltid lätt att kombinera data, än mindre skapa ett mönster. Data och statistik sker inte heller i ett vakuum, utan är relaterade till vidare fenomen och sammanhang. Vårt mål är att hjälpa till att slå informationsboomen och skapa bättre informationstillgänglighet, förståelse och beslutsfattande.

Detta är en betaversion av sajten. Sajten är fortfarande under utveckling. Vi siktar på att publicera själva sajten i början av 2024. Om du vill anmäla dig till e-postlistan, som används för att informera om publiceringen av själva sajten och om nya informationstillägg till sajten, kan du göra det via den bifogade länken.

Viikon kaavio

Innehållspublicerare

28.9.2022

Tjänsten tieto.avi.fi var framgångsrik i tävlingen Datamenestyjät

I tävlingen Datamenestyjät, som ordnades av Statistikcentralen, tilldelades webbplatsen tieto.avi.fi ett hedersomnämnande i serien för opublicerade tjänster.

Fenomenbaserat arbete

Många utmaningar inom beslutsfattande och förvaltning har att göra med samhälleliga megatrender och de komplexa samhällsfenomen de ger upphov till, såsom marginalisering, ojämlikhet, omvälvningar i arbetslivet eller klimatförändringen.

Under helheten Fenomen har vi lyft fram olika samhällsfenomen som vi har börjat fundera på inom tväradministrativa och tvärvetenskapliga expertgrupper. Syftet med fenomenvyerna är att hjälpa till att gestalta vilka olika variabler som påverkar varje fenomen och hur dessa variabler eventuellt avviker från varandra runt om i Finland.

I bästa fall kan man med hjälp av fenomenvyn identifiera bästa praxis på olika håll i Finland.

Regionförvaltningsverkets verksamhet

Regionförvaltningsverken vägleder, utbildar, övervakar samt beviljar tillstånd och statsunderstöd. Vår verksamhet berör alla medborgare från nyfödd till senior och alla kommuner i Fastlandsfinland hör till vårt verksamhetsområde. Bekanta dig med regionförvaltningsverkets omfattande verksamhet i ljuset av statistik och grafer.

Utvärderingar

Utvärderingen av basservicen hör till Regionförvaltningsverkets lagstadgade uppgifter. Genom utvärderingen av basservicen följer vi upp, övervakar och utvärderar att tjänsterna tillhandahålls jämlikt i hela landet. Vi fäster också uppmärksamhet vid regionala skillnader i tillgången till tjänster. Dessutom bedriver vi även annan utvärderingsverksamhet samt upprätthåller lägesbilden i samarbete med andra myndigheter.