Regionförvaltningsverkets verksamhet

Vi utbildar

Regionförvaltningsverket ordnar mångsidigt olika fortbildningar, kurser och evenemang för aktörer och yrkespersoner inom olika branscher.

Vi beviljar tillstånd

Regionförvaltningsverket är den ansvariga myndigheten som behandlar tillstånds- och anmälningsärenden inom flera näringsgrenar. Bekanta dig med hur många ansökningar och anmälningar regionförvaltningsverket tar emot årligen och om vilka olika ämnen.

Vi beviljar statsunderstöd

Regionförvaltningsverket beviljar varje år över 50 miljoner euro i statsunderstöd bland annat för olika projekt och verksamhet som gäller hobbyverksamhet och välbefinnande för unga, utveckling av bibliotek samt främjande av idrott. På den här webbplatsen kan du bekanta dig med de beviljade understödens belopp i euro och deras antal samt effekter.

Vi vägleder och övervakar

Regionförvaltningsverket är en statlig tillsynsmyndighet. Vi har olika tillsynsuppgifter med anknytning till rättsskydd, grundläggande rättigheter och en trygg miljö. Syftet med vår vägledning är att sprida information och på så sätt bidra till regional jämlikhet och till att de grundläggande fri- och rättigheterna tillgodoses.