Tjänsten tieto.avi.fi var framgångsrik i tävlingen Datamenestyjät

Utgivningsdatum 28.9.2022 18.00 | Publicerad på svenska 15.11.2023 kl. 17.40
Pressmeddelande

I tävlingen Datamenestyjät, som ordnades av Statistikcentralen, tilldelades webbplatsen tieto.avi.fi ett hedersomnämnande i serien för opublicerade tjänster.

Regionförvaltningsverkens informationsledningstjänst som är under beredning har fått ett hedersomnämnande i tävlingen Datamenestyjät som ordnas av Statistikcentralen. Webbplatsens stora dröm och strävan är att enkelt erbjuda statistik på ett ställe och visualisera den med en knapptryckning i färdiga figurer. Den undersökta och analyserade informationen i tjänsten är tillgänglig för alla och kan utnyttjas öppet.

 


Tjänsten tieto.avi.fi fick ett hedersomnämnande i serien för opublicerade tjänster. "Tieto.avi.fi-tjänsten kommer att samla och visualisera mycket viktig information så att den är lättare att hitta. Fenomenbaserat arbete kan vara dess styrka."
 

Syftet med den tävling som Statistikcentralen ordnar är att förbättra utnyttjandet av information och dataläskunnigheten samt främja förutsättningarna för faktabaserat beslutsfattande i samhället. En heltäckande användning av tillförlitlig information i samhället kräver omfattande öppna datamaterial, men också smidiga tillämpningar för att utnyttja dem. Den här gången anmälde sig 16 kandidater.

 

Mer om tävlingen och vinnarna 2022 på Statistikcentralens webbplats ​​​​​​ (på finska).​​​​​​​