Kirjastotoimi

Yleisten kirjastojen henkilöstön riittävyys ja osaaminen sekä kirjastojen johtaminen

AVI arvioi, miten kirjastolaki toteutuu kirjastojen henkilöstön riittävyydessä ja osaamisessa sekä kirjastojen johtamisessa. Aineistona on käytetty yleisille kirjastoille syksyllä 2021 tehdyn kyselyn tuloksia ja Suomen yleisten kirjastojen tilastotietokantaa.

TÄHÄN TIIVISTELMÄÄ

Tässä selitetään viereistä graafia.